Про нас

Всеукраїнську молодіжну громадську організацію «Серце до серця» створено у 2010 році з метою задоволення та захисту законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів членів Організації та сприяння становленню України як демократичної, соціальної та правової держави; сприяння формуванню громадянського суспільства, дотримання прав молоді та підтримки молодіжних ініціатив.

Завданнями Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Серце до серця»:
– сприяння захисту прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів членів Організації;
– сприяння формуванню науковому, моральному, культурному та духовному відродженню України;
– сприяння формуванню громадської думки з актуальних проблем прав людини через інформування населення та виступи в засобах масової інформації та в інших формах, не заборонених чинним законодавством;
– розробка та висунення пропозицій до органів державної влади й органів місцевого самоврядування щодо молодіжної політики, сприяння у прийнятті нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію та захист прав молоді України.

Для досягнення поставленої мети Всеукраїнська молодіжна
громадська організація «Серце до серця» у визначеному чинним
законодавством порядку:
– представляє та захищає законні інтереси своїх членів в органах
державної влади та органах місцевого самоврядування, а також в
установах, підприємствах, організаціях незалежно від форм власності;
– надає своїм членам консультаційну допомогу з професійних та
соціальних питань;
– сприяє вихованню поваги до світових і національних культурних
цінностей у молоді;
– організовує поширення знань у галузі прав молоді, формування
здорового способу життя, розвитку волонтерського руху, молодіжної
політики серед різних категорій молоді;
– бере участь у проведенні конференцій, лекцій, семінарів, симпозіумів,
акцій і наукових, освітніх, культурних, спортивних, благодійних заходах
в установленому законодавством порядку;
– без отримання прибутку організує та проводить конференції, лекції,
семінари, симпозіуми, тренінги, громадські слухання, акції та не
заборонені законом наукові, освітні, культурні та спортивні заходи;
– співпрацює з органами державної влади та органами місцевого
самоврядування щодо розвитку молодіжної політики, волонтерського
руху, залучення молоді до екологічних, мистецьких, культурних,
освітніх, спортивних програм і проектів;
– вносить пропозиції до органів влади й органів місцевого самоврядування щодо реалізації державної молодіжної політики;
– засновує засоби масової інформації та видає науково-інформаційні вісники;
– сприяє розвитку та зміцненню контактів з подібними організаціями за кордоном;
– встановлює та підтримує міжрегіональні та міжнародні зв’язки;
– бере участь у міжнародних громадських заходах.

Всеукраїнська молодіжна громадська організацію успішно співпрацює з
органами державної влади, місцевого самоврядування, громадськими та
благодійними організаціями, засобами масової інформації.

Пропонуємо Вам співпрацю.

Адреса: 03062, м. Київ, вул. Щербакова, 31/40, офіс 62, тел.: 044-501-01-15

Top